poegwamlogga
startbildtrees

kurser

SRAU:S UTVECKLINGSCIRKEL

För att ge så många som möjligt tillfälle att kunna utvecklas medialt, har Svenska Riksföreningen för Andlig utveckling (SRAU) tagit fram en utvecklingscirkel med baskunskaper i andlig och medial utveckling. Denna utvecklingscirkel kommer att göra det lättare för Dig att få mer kännedom om dig själv och dina unika förmågor. Du kan också välja att kunna välja hur du vill vidareutvecklas på SRAU:s olika kurshelger i Mullsjö. De äger rum två gånger om året.

KURSUPPLÄGG

Utvecklingscirkeln består av 10 kurstillfällen där deltagarna arbetar i grupp med ca 5-10 deltagare. Kursinnehållet syftar till att främja en personlig andlig utveckling såsom chakralära, meditation och gruppövningar för att utvecklas medialt. Innehållet tangerar också läran om healing som utvecklas hand i hand med den mediala utvecklingen. Det finns även en påbyggnadskurs med tio kurstillfällen, vilken är en fördjupning utifrån de tidigare kunskaperna i basutbildningen. Denna kurs följer samma upplägg på kurstillfällena med innehåll av chakralära, meditation och gruppövningar i t.ex. healing eller psykometri. En liten fikapaus ingår alltid i varje kurstilfälle.

Jag håller kontinuerliga informationsträffar med mer konkret information om kursens innehåll/material och ett kurstillfälles upplägg.

Pris: 1500kr/kurs + 300kr för kurspärm.

FORTSÄTTNINGSKURS I HEALING OCH MEDIAL UTVECKLING

Detta är en fristående kurs om 7 kurstillfällen (2,5 timme) och gruppen bör bestå av 5-8 deltagare. Kursen vänder sig till deltagare som har genomgått en viss personlig, medial utveckling och har på så sätt en andlig grund att luta sig mot. Deltagarna har därför utvecklat en personlig målbild av vad de vill ha för inriktning på denna kurs. Innehållet i denna kurs har därför deltagarna själva möjlighet att påverka. Fokus kan ligga personlig/medial utveckling och/eller healing. Det går alltså at mixa dessa inriktningar. Gruppen utgör här det viktigaste verktyget, där olika övningar kan praktiseras för att synliggöra varandras förmågor.

Meditation praktiseras vid varje kurstillfälle samt att det ingår en liten fikapaus.

Pris: 1050 kr/kurs