poegwamlogga
startbildtrees

är du intresserad av personlig andlig - och medial utveckling?

Då har jag något som kanske skulle passa just dig. POEGWAM finns i Katrineholm, och är en forkortning av:

”Peace On Earth & Good Will Among Men”

Detta är en vision jag har och den står för en personlig utveckling och bra balans hos de människor som tar hand om sig själva och varandra. I varje människa finns en stor andlig och mental utvecklingspotential som ibland inte blir av att utveckla. Att börja utveckla sin personliga, andliga och mediala förmåga kan bli mycket berikande för både dig själv och andra medmänniskor.

Jag heter Kerstin Johansson och kan erbjuda dig flera sätt att skapa medvetenhet om andliga dimensioner, med vilka du kan ha nytta av i din personliga utveckling. Alla människor har mediala förmågor att utveckla på sitt eget unika och personliga sätt.

Jag är av ”Svenska Riksföreningen för Andlig Utveckling” (www.srau.se) certifierat seans- och inspirationsmedium och healer.

Syftet med det mediala arbetet är att skapa en förståelse för ”högre syften”, som vi i vår tur kan berika oss själva och våra medmänniskor med. Denna potential gör verkligen människan rik i ordets "rätta bemärkelse".

Livet i den "nya världen" bygger på kunskapen om en "högre intelligens" som all existens har sitt ursprung ur. Även om denna kraft är svår att förmedla i ord och logiska begrepp, har vi alla någon gång haft en känsla av insikt som är i samklang med "det gudomliga". Den insikten kan komma i form av en tanke, inre bild eller förnimmelse, där personen i fråga ”bara vet” att detta är något att ta fasta på.

Att ”leva i och genom flödet” och att medvetet använda sin andliga potential gör livet enkelt och mindre ansträngande att leva. Samtidigt blir då resultaten av våra handlingar väldigt fina och bra för oss själva och andra.